Михайло Маевський. Про себе.

Народився в 1970 році у Кіровограді.

Освіта вища: у 1994 році закінчив Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка,
у 2003 році закінчив Кіровоградський державний технічний університет (економічний факультет).

Член Національної спілки журналістів України.
Член Асоціації карикатуристів.
Член Європейського союзу зі зв'язків з громадськістю (НУО).

З 1987 по 2000 рік працював в Кіровоградській обласній державній телерадіокомпанії, з 2000 - президент громадської організації"Центр розвитку європейських зв'язків "ЄвроВокс".

З 1986 року - публікації у газетах "Будівельник", "Молодий комунар", "Кіровоградська правда", "Народне слово", "Украина-Центр", "Іван" та інших, з 1987 року - матеріали для радіомовлення, з 1988 року - матеріали для телебачення, 1991-1993 роки - радіоматеріали для Всесвітньої служби Українського радіо, 1993-1994 роки - автор та ведучій "Нової економічної програми" Кіровоградського обласного радіо, за матеріалами якої захистив дипломну роботу, 1994-1999 роки - створення концепції художнього оформлення каналу "Кіровоград", рекламної телепродукції; 1995-1998 роки - телевізійна авторська програма "Від першої особи", 1997-1998 роки - редактор та ведучий новин "Reuters" на Кіровоградському обласному телебаченні, 1998-1999 роки - телевізійна авторська програма "Середній клас" про проблеми становлення та розвитку середнього класу в Україні, 1999-2000 роки - телевізійна програма "Profiles" про життя середнього класу у Великій Британії, створена спільно з Британською Амбасадою у Києві.

Карикатури друкуються в пресі з 1994 року; з 1994 року - створення графічної, аудіо-, відео-, зовнішньої реклами, рекламного та PR - креативу, логотипів та брендів, медіаконсалтинг та логістика електронних ЗМІ, логістика виборчих кампаній та інші види рекламної діяльності; музика вперше прозвучала в ефірі у 1997 році; першу збірку поезій видано у 1999 році; перший сайт створено у 2000 році; перша виставка карикатур відбулася в 2000-2001 роках.

1990, 1994, 1998 роки - висвітлення парламентської передвиборчої кампанії, 1991 - висвітлення президентської передвиборчої кампанії, 1990, 1994, 1998 роки - робота у штабах кандидатів в депутати Верховної Ради України, що перемогли на виборах, 2002 рік - тренер з виборчого законодавства, член територіальної виборчої комісії, участь у виборах та повторних виборах міського голови та місцевих депутатів, 2004 рік - сертифікований тренер проекту "Сприяння організації виборів в Україні" SEAU з виборчого законодавства, координатор місії спостерігачів ENEMO на виборах Президента України, 2006 рік - координатор місії спостерігачів ENEMO на виборах до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування та на позачергових виборах до органів місцевого самоврядування, 2007 рік - координатор місії спостерігачів ENEMO на позачергових виборах до Верховної Ради України, 2009-2010 роки - керівник регіональної моніторингової групи президентської передвиборної кампанії Комітету виборців України, 2010 рік - офіційний спостерігач на виборах до Верховної Ради України і органів місцевого самоврядування від Комітету виборців України, 2010 рік - офіційний спостерігач на виборах Президента України від Комітету виборців України.

Михаил Маевский. О себе.

Родился в 1970 году в Кировограде.

Образование высшее: в 1994 году окончил Институт журналистики Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, в 2003 году окончил Кировоградский государственный технический университет (экономический факультет).

Член Национального союза журналистов Украины.
Член Ассоциации карикатуристов.
Член Европейского союза по связям с общественностью (НПО).

С 1987 по 2000 год работал в Кировоградской областной государственной телерадиокомпании, с 2000 - президент общественной организации "Центр развития европейских связей "ЕвроВокс".

С 1986 года - публикации в газетах "Будівельник", "Молодий коммунар", "Кіровоградська правда", "Народне слово", "Украина-Центр", "Іван" и других, с 1987 года - материалы для радиовещания, с 1988 года - материалы для телевидения, 1991-1993 года - радиоматериалы для Всемирной службы Украинского радио, 1993-1994 года - автор и ведущей "Нової економічної програми" Кировоградского областного радио, по материалам которой защитил дипломную работу, 1994-1999 годы - создание концепции художественного оформления канала "Кіровоград", рекламной телепродукции; 1995-1998 годы - телевизионная авторская программа "Від першої особи", 1997-1998 годы - редактор и ведущий новостей "Reuters" на Кировоградском областном телевидении, 1998-1999 годы - телевизионная авторская программа "Середній клас" о проблемах становления и развития среднего класса в Украине, 1999-2000 годы - телевизионная программа "Profiles" о жизни среднего класса в Великобритании, созданная совместно с Британской Амбасадой в Киеве.

Карикатуры печатаются в прессе с 1994 года; с 1994 года - создание графической, аудио-, видео-, наружной рекламы, рекламного и PR-креатива, логотипов и брендов, медиаконсалтинг и логистика электронных СМИ, логистика избирательних кампаний и другие виды рекламной деятельности; музыка впервые прозвучала в эфире в 1997 году; первый сборник поэзии издан в 1999 году; первый сайт создан в 2000 году; первая выставка карикатур состоялась в 2000-2001 годах.

1990, 1994, 1998 годы - освещение парламентской предвыборной кампании, 1991 - освещение президентской предвыборной кампании, 1990, 1994, 1998 годы - работа в штабах кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины, которые победили на выборах, 2002 год - тренер по избирательному законодательству, член территориальной избирательной комиссии, участие в выборах и повторных выборах городского председателя и местных депутатов, 2004 год - сертифицированный тренер проекта "Сприяння організації виборів в Україні" SEAU по избирательному законодательству, координатор миссии наблюдателей ENEMO на выборах Президента Украины, 2006 год - координатор миссии наблюдателей ENEMO на выборах в Верховную Раду Украины и органы местного самоуправления и на внеочередных выборах в органы местного самоуправления, 2007 год - координатор миссии наблюдателей ENEMO на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, 2009-2010 годы - руководитель региональной мониторинговой группы президентской предвыборной кампании Комитета избирателей Украины, 2010 год - официальный наблюдатель на выборах в Верховную Раду Украины и органы местного самоуправления от Комитета избирателей Украины, 2010 год - официальный наблюдатель на выборах Президента Украины от Комитета избирателей Украины.

Контакти / Контакты / Contacts